ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย >>> ดูผลสอบ           กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วันที่ 25-27 กันยายน 2561 >>ดู ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

คณะกรรมการประเมิน กตปน. การประกันคุณภาพสถานศึกษา เมื่อ 12  กันยายน 2561
คณะกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียน เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2561
คณะกรรมการประเมินเพื่อรักษาสภาพสภานักเรียน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลกุฎโง้ง มาให้ความรู้นักเรียนในเรื่องขยะอันตรายในครัวเรือน วิธีคัดแยกขยะอันตราย และให้นักเรียนนำขยะอันตรายที่อยู่ในบ้าน เช่น แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ หลอดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด มาจับสลากเพื่อนำไปรับรางวัล เป็นดินสอ ปากกา ลูกฟุตบอล กระเป๋า เสื้อ และอื่นๆ
โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย กรมแรงงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัลสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
รางวัลรร.มาตรฐานสากล World Class Standard (School Quality Award : ScQA) ปี 2561
   
ข่าวสารการศึกษา  
   
   


นางทองเพียร พลนาค
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

Google

www-เว็บอื่น
My Website

 ข่าวภายใน "APL News"

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
   -ระดับเขตพื้นที่ ชบ.2
   -ระดับภาคกลาง-ตะวันออก
   -ระดับชาติ
 
 
 

หนังสั้น/VTR

-จุดหมุน   
-จุด..เริ่มต้น
-วิถีพอเพียงไม่เสี่ยงคอรัปชั่น
-รักโลก รักต้นไม้
-VTRแนะนำโรงเรียน


-รางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
-รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
-รางวัลรร.มาตรฐานสากล (School Quality Award) 

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ หอประชุมกุตาระนคร